श्री तारा वन्दना ॐ श्री तारायै नमः जटा पिंगला बद्ध-नागाधिराजा, प्रभा स्वर्ण-बालार्क-बाला हिरण्या । प्रतीची दिशा मेरु-रा तरण्या ।। नदी चोलना पावना कल्पना में, कली प्रस्फुटी पद्म वादी नदी में, जगी प्रात-काले प्रभा सूर्य-कन्या ।। दया-सागरा उग्र-ताश्वेता सु-रम्या । विराजें उसी पुष्प पे उग्र-तारा, करे कर्त्तरी खड्ग वामे सु-धन्या ।। दया-सागरा उग्र-तारा तरण्या ।।… Read More