विष नाशक मन्त्र मन्त्र:- “नाम प्रताप जान सिब नीको । कालकूट फल दान अभी को ।।”… Read More


यात्रा की सफलता के लिए मन्त्र :- “राम लखन कौशिक सहित, सुमिर करहु पयान । लच्छि लाभ लै जगत यश, मङ्गल सगुन प्रमान ।।… Read More